23. september 2016

Socialret

Har du problemer de kommunale myndigheder?

Manglende eller nedsættelse af bistandsydelse?

Afslag på ansøgning om pension eller førtidspension?

Iværksættelse af § 50 undersøgelse?

Tvangsfjernelse af barn?

– Ring til os og få en uforpligtende samtale om dit spørgsmål.